Läxa

 

Läsläxa
Läs de sidor som du fått i läxa som står i pärmen på din bok ca 15 minuter om dagen, gärna högt för en vuxen.
En vuxen ska signera i boken att du läst under veckan.

Skrivläxa
Skriv minst 5 meningar om veckans ämne som du hittar på stencilen i din skrivbok. Tänk på skrivreglerna och tipsen du har på första sidan i din skrivbok.